(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[一般漫画] [弘兼憲史] 会長 島耕作 第11巻

0001.jpg
1 [1 Y' G- p/ M* @5 B6 p# F$ C8 D, {2 }3 R7 u( J3 f
あらすじ/紹介
 会長に就任した島耕作。業界への利益誘導を目的とする経済連から距離を置き、個人加盟で国益のために活動する経済交友会を中心に「財界活動」をおこなうことにした。島が尽力するのは、日本の「農業問題」。食糧自給率と国内の雇用を確保するため、新たな農業モデルの確立を決意する。会長となり、会社という枠に縛られずに活動する島の舞台は全世界。日本の国益を背負って、より大きなステージで島耕作は活躍する。

: Q5 r. x# [8 h) D# N
) S: {* E% D9 f! D
紹介リンク
Kaihou_Shima-Kousaku_01-08.rar9 L: y6 n, S5 `. o3 `5 P
Kaihou_Shima-Kousaku_01-08.rar
5 k8 Q/ @# n4 ~# A1 G( {# e/ d3 B
( I1 J! Q+ L; n6 fKaihou_Shima-Kousaku_09.rar
" J, u8 g! y" t7 V0 {$ o$ nKaihou_Shima-Kousaku_09.rar
7 d& F$ \) t. j& ^. u1 z

. Q+ D: ?$ @2 P4 fKaihou_Shima-Kousaku_01-09.rar
8 m9 I, j2 |, q8 \1 @# Y. bKaihou_Shima-Kousaku_01-09.rar: y6 G; E; b4 x( [( |: _; K) W
Kaihou_Shima-Kousaku_01-09.rar4 |$ v! F% k- [7 v3 s. v
! Q& B: |+ H* `$ Z% K3 Y8 k1 v
Kaihou_Shima-Kousaku_10.rar
9 \3 T5 r) ]! E* T" fKaihou_Shima-Kousaku_10.rar# t' C* q/ j) V- W+ \, L
Kaihou_Shima-Kousaku_10.rar) d5 n& g- t7 l: {( x% P

& M* F  F% G# M9 J5 {/ b5 B! YKaihou_Shima-Kousaku_10.rar; m! ]  W% C  m, r. t
Kaihou_Shima-Kousaku_10.rar% }: k" g! D- @5 G1 o! ]
Kaihou_Shima-Kousaku_10.rar
; y, t* K% d# N+ J: S
+ u6 E2 P/ V/ W/ g* t7 u. C
Kaihou_Shima-Kousaku_11.rar
' z* q7 ^: R  O: \5 @, n: MKaihou_Shima-Kousaku_11.rar! k( o6 M; [' y  a1 q1 W4 g( N3 M
Kaihou_Shima-Kousaku_11.rar
4 G. m$ E1 t+ j, e0 e# Q- \5 b/ dKaihou_Shima-Kousaku_11.rar4 d, Y8 y  Q& A+ E7 @

使用道具


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる