(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[しょぼんの自炊あり] ヤングガンガン 2017年24号

img_001.jpg 7 O/ ]8 z0 J9 o+ @6 A1 A' Z

0 W: W1 I* Q/ n% n
あらすじ/紹介
 姉妹誌の『月刊少年ガンガン』や『月刊Gファンタジー』出身ないし現在も執筆中の漫画家の作品が多い。ただし、作品冒頭に「この作品はフィクションです」を入れるなど、特異な性質を持つ。2 C5 I3 S, u, a$ Y( }$ e7 h. {
 創刊当初は、『ドラゴンクエスト列伝 ロトの紋章 〜紋章を継ぐ者達へ〜』と『FINAL FANTASY XI〜THE OUT OF ORDERS〜』を看板に据えていたが、後者はわずか3回で連載を中止した。その後は、前者と『すもももももも 地上最強のヨメ』や『黒神』など、ファンタジーまたはコメディに特化した誌面となっている。競合誌と比べても、ドラマ化作品よりもアニメ化作品が多いのも特徴である。

2 Q8 g' n, `) D- {- P& ]

. r: N/ P3 j1 w* l7 G+ H- {
紹介リンク
yg1709-17.part1.rar7 w5 v$ U# j3 R7 T
yg1709-17.part2.rar: d$ h; F) F4 _3 d1 B: a
  Y/ \' i: T) M7 F" b
yg1709-17.part1.rar
: y$ ?! i. Q" \! Xyg1709-17.part2.rar! L6 v" m! [  D$ M' Z" N
1 e" u0 n$ h( m8 d' E9 E
yg1709-17.part1.rar+ b* m- B" j( j+ j
yg1709-17.part2.rar
; O4 X9 |/ [6 W. T; P# U; U" A7 c- f
0 R$ i$ m8 m8 ^yg1709-17.part1.rar
' x2 ~. S8 I& Q. v2 c0 ]8 eyg1709-17.part2.rar5 s& j+ N0 p2 C- V" O) r

  g2 y7 G- L, ^3 |$ Qyg1718.rar# j6 V9 R) A% D: X9 [/ y. s* U
yg1718.rar
  H) t6 |& ?9 ^- c  ?! Pyg1718.rar
) V  F% \8 z1 Q: R( p4 Z, M7 kyg1718.rar
- A( Q; Y5 j' v$ l. ~: X+ o  Iyg1718.rar
+ A, y. y4 C+ ^; @: o! S+ d' A; B& i; D# J2 ?, c! R# D+ c
YoungGangan_2017-20.rar& I1 h7 k! H0 n( w5 N6 H0 h1 D
YoungGangan_2017-20.rar/ j# e2 {) L7 |
YoungGangan_2017-20.rar
8 L, W$ F2 J! D2 t0 XYoungGangan_2017-20.rar
  N8 ]* Q. `0 ?  J4 p7 IYoungGangan_2017-20.rar
# E* F: D" K3 F  t- r3 I! i- g
3 a* {, [3 n8 T" n' t4 s& D+ x6 M
YoungGangan_2017-21.rar8 V/ C& [$ f3 T0 ~3 _. K
YoungGangan_2017-21.rar# i7 |) q: g: w: Y; u2 g
YoungGangan_2017-21.rar5 P6 p7 w7 o7 w) U
YoungGangan_2017-21.rar
' _2 A  B1 _( }- o5 l, e
7 `2 z1 I7 D, m( z
YoungGangan_2017-22.rar
0 Y/ T2 n' Z9 `YoungGangan_2017-22.rar
* R8 J9 w) [4 Z& U+ hYoungGangan_2017-22.rar2 u( p+ s9 O+ R. ?# @
YoungGangan_2017-22.rar1 X6 x* r6 P. H( ~* S) |8 ]; T

1 T0 i1 x- d( T6 [デジタル版ヤングガンガン 2017 No.23.rar. I) o/ [3 p/ ]1 u% A
デジタル版ヤングガンガン 2017 No.23.rar' U9 j! z8 J' A
デジタル版ヤングガンガン 2017 No.23.rar& D  C1 W! a: v* i
デジタル版ヤングガンガン 2017 No.23.rar
: r  T- T( k* }+ @# w# Xデジタル版ヤングガンガン 2017 No.23.rar
" `- a) p# P$ Q; `' l1 p
9 Q9 v% w7 o- {- o; Y
デジタル版ヤングガンガン 2017 No.24.rar
7 \8 L7 W9 [2 ^! Cデジタル版ヤングガンガン 2017 No.24.rar
6 y7 y; h. I( Q7 W, r" C- aデジタル版ヤングガンガン 2017 No.24.rar% s6 A* H3 {* T6 B& `4 }* q
デジタル版ヤングガンガン 2017 No.24.rar7 r9 o' U! A6 J& F; U% w. q
デジタル版ヤングガンガン 2017 No.24.rar1 e* m) a6 `  V" a( w1 m

使用道具

ログインして返信できます ログイン | Register


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる