(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[一般漫画] [三田紀房] アルキメデスの大戦 第18巻 雑誌寄せ集め

.01.jpg
; f" R! K% k1 }* Y6 r7 {+ g
+ l5 q& a- A; r8 o# j0 y
あらすじ/紹介
 戦艦「大和」を阻止せよ!!! 日本の未来を1人の数学の天才が変える!? 時は1933年。日本海軍の中枢・海軍省の会議室で、次世代の旗艦を決める新型戦艦建造計画会議が開かれ、2つの陣営が設計採用を争う事に。これからの海戦を見据え、高速の小型戦艦を打ち出す"航空主兵主義"派に対し、海軍内で権力を握る"大艦巨砲主義"派の計画は、世界でも類を見ない超巨大戦艦の建造だった――!!
- Y* O# u& P1 j' v0 n& X

5 y/ k9 ?" V0 @/ R! j. o/ i
紹介リンク
Archimedes_no_Taisen_01-08.rar. Q# U8 z1 R! Q: C2 N8 t' ^% v
Archimedes_no_Taisen_01-08.rar
# q/ W9 k8 }" z" L/ c% fArchimedes_no_Taisen_01-08.rar8 Y9 f) j* Y: f+ w0 i  o
8 x  _7 O; S, ^$ O
Archimedes_no_Taisen_09.rar) e1 O- K7 ~: l5 M' S# W9 y/ p
Archimedes_no_Taisen_09.rar
8 f: _6 N/ b& f; V7 p2 q2 _Archimedes_no_Taisen_09.rar7 E8 I- {: R9 \  A, ?' z

: K7 b, W) L& K( ^. ^4 [Archimedes_no_Taisen_10.rar" |; X+ S) k# V5 }% ?9 C; S- D# @# w
Archimedes_no_Taisen_10.rar0 h* }  i  W% M+ |! E9 @
Archimedes_no_Taisen_10.rar9 R9 J- n! `1 T4 ~5 h7 x
, B* D$ h; L9 g$ \# S+ B) M
Archimedes_no_Taisen_11s+ch109-132.rar
$ a+ v" N5 O8 c8 U6 @* AArchimedes_no_Taisen_11s+ch109-132.rar
8 G4 n( G! P. h3 Y$ iArchimedes_no_Taisen_11s+ch109-132.rar8 A, b- v# s  s/ V% I$ P) E5 W
; g: ^$ I/ _! Q6 |2 c8 ^
Archimedes_no_Taisen_12s.rar
, _/ {% {: ?$ F$ x8 IArchimedes_no_Taisen_12s.rar1 `+ J( G" f# f9 ~/ s8 ?# F  ~
) S9 ^+ `5 b9 E9 @/ c/ l, U7 ?
Archimedes_no_Taisen_13s.rar
$ p: m: |" V* x$ z3 q2 tArchimedes_no_Taisen_13s.rar
; L( m2 M8 j" c* a- h+ b0 C& RArchimedes_no_Taisen_13s.rar
1 C/ X( R0 w/ O/ B8 }
) j7 @5 Y9 I5 f" S" o
Archimedes_no_Taisen_14s.rar! a7 Q+ X) C4 B" k
Archimedes_no_Taisen_14s.rar: T7 c6 Q; x# A" j9 T& D( j0 w
Archimedes_no_Taisen_14s.rar
. ]  h) j! X. ]7 o  ~( d: i% i
# `7 L- D% R- T1 i4 B
Archimedes_no_Taisen_15s.rar
; l! P+ H, f9 k7 K5 wArchimedes_no_Taisen_15s.rar+ {1 ]" V0 o' q2 ]# R3 V
Archimedes_no_Taisen_15s.rar# ^) R. D/ M+ X9 o  ~

6 |( \' \  n7 ?* WArchimedes_no_Taisen_16-17s.rar% B# o1 K& T( p6 h3 K
Archimedes_no_Taisen_16-17s.rar0 W$ q" d* _" V; [2 X
Archimedes_no_Taisen_16-17s.rar
- V0 {/ }# i8 ]5 `
  M( x/ c) Q) z7 G
Archimedes_no_Taisen_18s.rar/ _- q4 r6 C; r. m2 I' q" L
Archimedes_no_Taisen_18s.rar
# K- Z. x9 i& J7 j  z+ B9 gArchimedes_no_Taisen_18s.rar
) A6 a% i4 V8 d' L  G* tArchimedes_no_Taisen_18s.rar
0 C( j; {. E' E; hArchimedes_no_Taisen_18s.rar

使用道具


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる