(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[一般漫画] [天那光汰×おつじ] 幻想グルメ 第01-05巻

0001.jpg
6 W. @5 d. @# K5 y) h
. }! n: q( e/ A* x& J& Y2 I5 w
あらすじ/紹介
 異世界×グルメの最前線!! ある日、突如として異世界に転移してしまった俊一郎。異世界での彼の生きがい…それは未知なる食材を見て、触れて、嗅いで、喰らうこと!! 獣人メイドのシルフィンと共に、幻想料理を食べ歩く異世界冒険グルメ譚!!

1 v, Z, u# D  \3 {4 F6 J

) e- F# m; ?  f+ K, ]* x9 e
紹介リンク
Gensou_Gourmet_01.rar* f* o3 L# v) O( R* ?# c3 S( c% x+ |
Gensou_Gourmet_01.rar
' U2 |$ n. n4 H# M* D( Z
% _; }3 P9 z+ k& pGensou_Gourmet_02.rar
' q! V. m# P: m6 M  t/ B7 `Gensou_Gourmet_02.rar
: [( s6 L1 g4 g* i6 t5 S( z' V3 H
' |3 q4 v7 L/ m" ]  b
Gensou_Gourmet_01-02.rar
$ I; B. v& z$ E: g% jGensou_Gourmet_01-02.rar
3 \7 x' V+ [; X% c: |1 g' bGensou_Gourmet_01-02.rar/ @4 N9 R6 v5 ^/ f0 y! |6 N
6 Q6 k% h* H4 V: P6 P
Gensou_Gourmet_03.rar: l  y* @/ c" j# k; p+ l
Gensou_Gourmet_03.rar
9 D, M" ^* p4 V3 X9 `0 T& `8 NGensou_Gourmet_03.rar$ q: {* t' S) j7 b& X
/ [& B# D" a% A+ q8 y$ e* R4 w
Gensou_Gourmet_04.rar$ L6 W( N0 K' j
Gensou_Gourmet_04.rar( o* P/ F* s! P( W( Y+ c0 a; e$ X
Gensou_Gourmet_04.rar
4 k7 Y2 ]% m. @' ^' Y3 k

1 P. J# b9 q, v+ _, Q0 DGensou_Gourmet_05.rar# a3 F  A4 D6 W$ r$ y. w( ~
Gensou_Gourmet_05.rar+ W* v; [/ K  U$ Z! W
Gensou_Gourmet_05.rar$ D% L( r! ~8 y# e6 X
Gensou_Gourmet_05.rar
* r$ C! l8 `* O

使用道具


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる