(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[一般漫画] [森恒二] 創世のタイガ 第07巻 雑誌寄せ集め

_01.jpg.jpg : T& w7 \7 r! e! U
3 n+ j$ E# B# n$ N. p
あらすじ/紹介
 彼女にフラれ生きている実感の乏しい青年タイガ。大学の文化人類学のゼミ仲間とオーストラリアへ卒業旅行に出かけた彼は偶然入った洞窟で観光ガイドにも載っていない古代の壁画を発見する。直後に起こった崩落からからくも逃れた彼らは入り口とは別の穴から外に出るがそこはマンモスや古代の巨大哺乳類が跋扈する世界だった。「ホーリーランド」「自殺島」リアルな人間を描かせたら右に出るもののいない森恒二の最新作。* @% }. n$ b' t3 L8 K( H; F! |
3 [1 C- h. L6 w, Z) s

* O, f* K  F6 v) |. ]  Z
紹介リンク
Sousei_no_Taiga_01.rar' t9 E- y/ D" q4 m: R
Sousei_no_Taiga_01.rar
' m6 H7 ~  H; i5 J, U8 G4 {% E. DSousei_no_Taiga_01.rar
  @; l% \4 E$ W/ i* ^& {% A, y  u
6 w/ v# J  X. k' T! t& {Sousei_no_Taiga_02.rar
8 V. X# @9 |% Z7 P/ q5 `! v6 JSousei_no_Taiga_02.rar
: i. r" J. K* {% S. |5 _1 T+ {Sousei_no_Taiga_02.rar: v! W6 a+ t9 F& p. p; m
" A% O, b- B# S: r2 C  l6 L
Sousei_no_Taiga_03s.rar5 g; b+ y* I+ q3 X0 I; V0 {% P
Sousei_no_Taiga_03s.rar- [8 f% j9 W+ Y( F8 P( f( G
Sousei_no_Taiga_03s.rar
6 I+ w0 Y: \+ C) G+ d- Q* _
( v2 c( V2 A2 z5 i2 O+ A; ySousei_no_Taiga_04s.rar9 p2 N7 v2 a8 ?; ]/ h  B6 v1 C; z
Sousei_no_Taiga_04s.rar
: {: |" u4 U+ ^$ X* {# HSousei_no_Taiga_04s.rar
4 s9 H! x) r5 r+ j
4 E+ y0 V1 o9 ]+ ISousei_no_Taiga_05s.rar6 {9 v" }2 t% W6 D
Sousei_no_Taiga_05s.rar
5 F6 [+ P) O4 V( e; F# w0 ISousei_no_Taiga_05s.rar
- m* Q. }3 }2 u/ _
4 K' ?0 ]% M$ e. J2 H9 xSousei_no_Taiga_06-07s.rar
5 x- A6 Z. }8 dSousei_no_Taiga_06-07s.rar) P0 C1 R- l2 P' F
Sousei_no_Taiga_06-07s.rar
Backup|予備リンク Download from filecrypt.cc2 `0 w& @; e- u4 Z& N( G8 g

# ~) P% W' t8 z$ j- J+ ]3 k" k
: T  t8 G0 K$ V* Y" a

使用道具


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる