(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[朱月十話] 魔王討伐したあと、目立ちたくないのでギルドマスターになった 第01+03-04巻

001.jpg
7 j( F; w' p  f: a3 ~, ?3 X: n  p) {- f+ q
あらすじ/紹介
 SSSランクの規格外の力で魔王を討伐した奇跡の五人のひとり『忘却のディック』は、討伐したはずの魔王をメイドに従え、ギルドマスターになった。このギルドはどんな困難な依頼も――目立たないように解決する。

0 P  _. V- S5 ~7 G8 l) E* V
1 v/ z9 w; u* ?7 T& J: a
紹介リンク
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_01.rar$ Z6 N. c- `- n3 n5 J9 w- A
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_01.rar& c) U8 K' R. h; g
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_01.rar7 H: u5 w: m* G) I; v
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_01.rar. z: `1 o; p. `  t/ V

9 m- M' r# D1 Gn-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar
+ B7 z9 {# c' C$ tn-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar% a! G, B8 V4 g/ k/ ]0 q! z  @1 ]& `
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar
$ N+ c* @' T* m1 _7 {" `' t2 l6 En-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar/ p6 G& M# p( V! g1 R/ z* D
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar
. N6 q8 L! l% h) }4 n9 o4 m! K
+ F/ [+ R4 {- A9 _+ w) [
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar
9 I2 ~! H% @" k" Y, U6 n. [* k) dn-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar# L6 Q& a# Z0 V: c4 Z8 e; {
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar, k; ^  {$ T' V# M
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar
6 _8 n; l) X3 k5 W* k5 mn-Maou_Toubatsu_shita_Ato_03.rar& X' T; J% h( I$ o; Q5 D0 f

' h1 z, I9 {8 @! y6 Xn-Maou_Toubatsu_shita_Ato_04.rar
8 j1 F" k4 P; B3 Cn-Maou_Toubatsu_shita_Ato_04.rar
5 `! X) S$ \, ]$ y6 o0 j: L# Gn-Maou_Toubatsu_shita_Ato_04.rar& T7 b5 o& V- U' G* c
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_04.rar6 _7 S' X- B+ B$ A
n-Maou_Toubatsu_shita_Ato_04.rar
2 @  R% J9 x6 B6 c

使用道具

アドバンス
B Color Image Link Quote Code Smilies


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる