(´・ω・`)

 PW回復
 Register

[一般漫画] [大高忍] オリエント 第06-07巻 雑誌寄せ集め

_01.jpg
% W5 z( k- T+ D1 Y* s4 Q* N6 _) Q6 `: q1 f% @& T7 a  J4 s
あらすじ/紹介
 時は戦国時代――。突如飛来した「鬼神」により、日ノ本は一変。名だたる戦国大名は討ち死にし、「鬼神」が人間を支配する世界となった。「鬼神」が神と崇められるこの世界で、自由を求めて戦う武士団と呼ばれる集団がいた。武士団に憧れる二人の少年が人間の世を取り戻すべく立ち上がった! 夢は「最強の武士団」!戦国バトルファンタジー、開幕!!

) H" }4 Q/ j3 Y( L" j) c  Z, M
8 P& r' K. ?: l! c2 r0 A
紹介リンク
Orient_01s_ch05-12.rar! i# e) I9 {5 Z% J' z/ P* e2 u
Orient_01s_ch05-12.rar: P4 a8 d. r( _* m/ n! Y
Orient_01s_ch05-12.rar
4 D, h, F" Y- B* O* Q

9 v+ U/ i3 O* x& O0 b/ L  YOrient_02s.rar
8 J2 L6 v/ C" lOrient_02s.rar
! R, m& G3 i# A# dOrient_02s.rar
% f6 }5 Q1 y7 j1 @1 c

7 n6 ~( n$ S' [- M3 K: {4 C4 v5 {Orient_03s.rar6 Z5 z- g- @8 m' }& g
Orient_03s.rar
# [% l4 r# r( @3 L6 [# _Orient_03s.rar
& R% p# [& R2 H# a. U

2 e2 f$ U1 E" V% OOrient_04s.rar
- x) @! K$ l4 ^. a* U7 FOrient_04s.rar1 b: I7 b0 h6 P& \5 e, q
Orient_04s.rar% Z+ y0 g8 y+ d0 }) c+ A

/ k6 K# X. k% S( T/ y' q; eOrient_01.rar
; n! v- _1 d) \# rOrient_01.rar
3 P+ x. V7 B3 T  t  WOrient_01.rar5 h  L5 c3 Y7 G2 E+ L# {3 m. G

0 X. A$ h( O, L" R# G% QOrient_05s.rar. \) ?0 x- W: l) o6 G' g
Orient_05s.rar) {/ R! J7 }  C0 }- m
Orient_05s.rar
5 I$ @" F0 o3 |+ X, @5 T

4 l2 k$ S. C5 V3 yOrient_06-07s.rar
8 ~$ F$ A! `6 T% kOrient_06-07s.rar
* A1 e0 `/ O8 |* c1 B  x* BOrient_06-07s.rar' {' U; v+ R& }% I, X
Orient_06-07s.rar

使用道具


About this site

This site is a links collectively site
User can post thread by own,these may include some filehosting links
Site admin don't upload anything
If anyone have any problem,please contact filehosting manager

快速回复 返回顶部 戻る
タブを閉じる